Welkom

Anculus is dé specialist op het gebied van vastgoed en facilitaire dienstverlening voor het primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang.

Zowel onderwijs als kinderopvang hebben te maken met sterk veranderende omstandigheden zoals krimp van het aantal leerlingen en steeds krapper wordende budgetten. Anculus ondersteunt onderwijs- en kinderopvangorganisaties bij efficiencyverbetering en het verbeteren van de doelmatigheid, waardoor een reductie van de uitgaven wordt gerealiseerd. De uitgavenreductie wordt gerealiseerd door een duidelijke koers, anders inrichten van het proces en/of het versterken van de inkoopfunctie (aanbesteding).

Onze dienstverlening richt zich op de totale bedrijfsvoering van de ondersteunende diensten. Hierbij begeleiden wij organisaties vanaf strategische beleidsplannen naar implementatie en uitwerking tot en met de dagelijkse beheeractiviteiten.

Onze professionals hebben grote affiniteit met scholen en kinderdagverblijven en weten als geen ander wat er speelt in uw organisatie. We hebben veel expertise in huis op het gebied van gebouwen, facilities, beheertaken en inrichting van de secundaire processen. Bovendien beschikken we over uitstekende kennis van alle relevante wet- en regelgeving. Deze brengen wij graag in voor een optimaal resultaat. Denk bijvoorbeeld aan het positieve effect van efficiency en kostenbesparing.


Anculus is Voordeelpartner van de AVS en de PO-Raad.

 

Anculus zoekt nieuwe collega's klik hier

 


Nieuws

Academie

Projecten