Conditiemetingen (volgens NEN2767)

De basis op orde is een belangrijk motto. Daarbij hoort dat je inzicht moet hebben in de kwaliteit van het onderhoud, niet alleen van de buitenkant maar ook van de binnenkant.

Anculus stelt haar meerjaren onderhoudsplannen op volgens de conditie meetmethode NEN 2767. Dit maakt het mogelijk een reëel uitvoerbaar onderhoudsplan op te stellen waarbij er een balans is tussen geplande uitgaven en werkelijk beschikbare financiële middelen voor de korte, midden- en langetermijn.

Anculus kan voor uw organisatie een conditiemeting uitvoeren als onderdeel van het opzetten van uw onderhoudsbeleid of afzonderlijk om inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw gebouwen.

Onderhoudsbeleid
De conditiemetingen bieden de mogelijkheid een gedegen en betaalbaar onderhoudsbeleid te maken voor het totale gebouwenbestand van uw stichting. Bij klanten waar wij het onderhoudsbeheer verzorgen is dit een vast onderdeel van de dienstverlening. Hierdoor hebben onze klanten transparant meer grip op het onderhoud en de onderhoudsuitgaven.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over conditiemetingen of onderhousbeleid? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak en/of samenwerkingsvoorstel via info@anculus.nl of bel 040-2462357