Dienstverlening

Anculus is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties in het primair en voortgezet onderwijs.

Primair en voortgezet onderwijs
Het onderwijs staat midden in een veranderende samenleving. Niet alleen vanuit de overheid maar ook vanuit de directe omgeving wordt het onderwijs gevraagd in te spelen op een complexe omgeving. De kerntaak van het onderwijs is onderwijzen. Ondersteunende diensten zijn het middel om goed onderwijs te faciliteren. Het is geen doel op zich, maar het zijn wel belangrijke pijlers. 
 

Ondersteuning
Anculus levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van het de secendaire processen binnen het primair en voorgezet onderwijs. Dit leidt tot meer geld voor het primaire proces, onderwijs en opvang. Anculus draagt concreet bij aan een effectieve en efficiënte benutting van gebouwen en ondersteunende diensten. Vanuit een gedegen beleid wordt gewerkt naar efficiency, en ontzorging van uw ondersteunende organisatie.

Anculus ondersteunt op vier terreinen:

 1. Vastgoedadvies:
  Advisering omtrent vastgoedbeleid, vastgoedorganisatie, exploitatie- en inrichtingsvraagstukken
 2. Facilitair advies:
  Advisering omtrent inrichting ondersteunende organisatie, inkoopbeleid en (Europese) aanbestedingen 
 3. Vastgoedbeheer:
  Uitvoering of overname van (onderdelen) van de beheertaken voor vastgoed 
 4. Facilitair beheer:
  Uitvoering of overname van (onderdelen) van de beheertaken voor facilities