Aan de slag met de doordecentralisatie

Op 2 juni 2014 is ‘de wetswijziging overheveling buitenonderhoud en aanpassingen PO’ gepubliceerd. Daarmee is de doordecentralisatie van het onderhoud ook voor het PO een feit.

Kansen
De doordecentralisatie biedt, mits verstandig mee omgegaan, veel kansen. Door de uitbreiding van de taken en de verruiming van de budgetten krijgen schoolbesturen meer beleidsvrijheid. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de structurele verlaging van de exploitatielastenen het werken naar een strategisch huisvestingsbeleid en een lange termijn huisvestingsplan. 

Risico’s
Als schoolbesturen verstandig te werk gaan zijn de risico’s beperkt. Valkuilen zijn een te korte scoop ofwel geen goed lange termijn financieel-, investerings- en huisvestingsbehoefte- beleid. Is de scoop niet goed dan gaan, door te hoge structurele uitgaven, tekorten in de dotatievoorziening ontstaan zodra het groot vervangingsonderhoud aan de orde is. Of, indien te veel beknibbeld wordt, onnodig hoge uitgaven door te veel uitgesteld onderhoud. 

De basis op orde
Om naar een lange en brede scoop te gaan en te komen tot strategisch huisvestingsbeleid is het van de belang de basis op orde te hebben. Het gaat hier om alle facetten. Geld: inzicht in voorziening en ontwikkeling van de voorziening. Organisatie: hoe ga je het onderhoud/ gebouwbeheer doelmatig en effectief beheren. Informatie: inzicht in de gebouw tekeningen, materialen, gebruiksvergunningen / omgevingsvergunningen etc. Kwaliteit: conditie’s van gebouwen en elementen, functionaliteit van het gebouw. Tijd: welke gebouwelementen, voorzieningen of huisvestingsbehoefte zijn wanneer noodzakelijk?

Anculus heeft op basis van haar kennis van het Primair Onderwijs een unieke werkwijze ontwikkeld om organisaties in controle te laten komen in hun huisvestingsbeleid. De aanpak is pragmatisch, doeltreffend en kostenefficiënt waarbij investeringen en aanloopkosten zoveel mogelijk beperkt worden. Heeft u interesse in meer informatie? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak via info@anculus.nlof bel 040-2462357.