Energiebesparing

Verbetering energieprestatie gebouwen
De energiekosten zijn een van de grootste uitgavenposten in de begroting. De bekostiging is al jaren ontoereikend en investeren in duurzame maatregelen was voor het PO tot voor kort niet toegestaan. Gelukkig kent het PO per 1 januari 2015 een gelijkstelling met het VO waardoor investeren in energiebesparende maatregelen mogelijk is. 

Wettelijk plicht voor energiebesparing
Volgens de Wet milieubeheer zijn organisaties verplicht om activiteiten uit te voeren om hun energieverbruik terug te dringen. Deze verplichting is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De verplichting houdt in dat alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder direct uitgevoerd moeten worden. Deze wettelijke plicht is van toepassing als aan de onderstaande toetsingscriteria wordt voldaan:

  • Een minimaal jaarlijks elektriciteitsverbruik van 50 000 kWh; of
  • Een minimaal jaarlijks verbruik van 25 000 m3 aan aardgas of 800 GJ stadsverwarming. aardgasequivalenten aan brandstoffen

Hierbij wordt getoetst per inrichting ofwel aansluiting. Voor het VO geldt dat nagenoeg alle gebouwen boven het jaarlijks minimum verbruik van zowel gas als elektriciteit uitkomen. Voor het PO betreffen dit de gebouwen groter dan 2100 m² BVO. 

Energiebeheer
Veel schoolbesturen hebben hun energieinkoop al goed geregeld waardoor op inkoop niet veel meer te halen valt. Wel kunt u nog besparen door monitoring.

Anculus heeft het energiebeheerconcept DOE-MEE! ontwikkeld waarbij door energiemonitoring een gegarandeerde besparing wordt gerealiseerd door de reductie van het verbruik. Anculus controleert de energiefacturen, monitort de verbruikspatronen en zorgt voor de aanpassingen om het verbruik structureel te reduceren. Door een landelijke benchmark met vergelijkbare scholen kunnen afwijkende patronen ontdekt en bijgestuurd worden.  

Energie besparingsadvies
Er zijn heel veel energiebesparende maatregelen op de markt te verkrijgen, maar welke daadwerkelijk de gewenste uitgavenreductie leveren en wat de terugverdientijd is, is de vraag. Anculus maakt een analyse van het energieverbruik in uw gebouw en rekent door welke effecten en terugverdientijd energiebesparende maatregelen hebben. Zodra u gekozen heeft voor een set van maatregelen kunnen we u begeleiden bij de uitvoering en realisatie van de maatregelen.

Duurzame Meerjaren onderhoudsplannen
Om de investeringen in de energiebesparende maatregelen te spreiden en de investering te doen op een natuurlijk moment is het raadzaam de maatregelen op te nemen in het MOP. Hierdoor wordt het MOP verduurzaamd. Anculus werkt hierbij volgens de methode van het AgentschapNL.

Meer informatie?
Wilt u ook naar lagere energie uitgaven? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en/of samenwerkingsvoorstel via info@anculus.nl of bel 040-2462357