DOE-MEE! Energiebesparing voor scholen

De budgetten van onderwijsorganisaties staan zwaar onder druk. Energieverbruik is een van de grootste uitgavenposten in de begroting. Al jaren schiet de bekostiging voor materiele instandhouding te kort op dit onderdeel. De bekostiging ligt gemiddeld zo’n 25% lager dan de werkelijke uitgaven. Ook leveren nieuwe gebouwen vaak niet de energieprestatie zoals verwacht. De energie inkoop is vaak al maximaal benut door energie collectief in te kopen. Om de uitgaven aan energie te reduceren dient aan de slag gegaan te worden met het terugdringen van het verbruik. 

Besparen door inzicht
Het in kaart brengen van de mogelijkheden om energiekosten te verlagen kost geld. Of deze investering terugverdiend wordt is maar de vraag. Vandaar dat veel organisaties de kansen op kostenreductie op energie onbewust laten liggen. Anculus snapt dit zogenaamde kip ei probleem. Daarom hebben we de energiedienst Duurzame Ontzorging Energie-Met Elkaar Energiebesparen (DOE-MEE!) ontwikkeld. Organisaties die gebruik maken van DOE-MEE! hebben continu zicht op hun actuele jaarverbruik energie, jaarkosten energie, CO2 uitstoot, ontbrekende facturen en voorschotten, besparingspotentieel alsook de daadwerkelijk dankzij DOE-MEE! gerealiseerde besparingen.

Gegarandeerde kostenreductie
Anculus kan in de meeste gevallen het te besparen bedrag vooraf garanderen. Het te besparen bedrag ligt altijd hoger dan de kosten voor DOE-MEE! Indien minder wordt bespaart dan gegarandeerd zal naar rato minder gefactureerd worden.Hierdoor halen onze klanten altijd een positief resultaat!

Meer informatie?
Wilt u weten hoe DOE–MEE! werkt en of Anculus ook een gegarandeerde besparing voor uw gebouwen kan afgeven? Neem dan contact met ons op via info@anculus.nl of 040-2462357