Efficiency Monitor

Anculus hanteert een Efficiency Monitor (organisatiescan) om schoolbesturen te ondersteunen. Het doel is onderwijsorganisaties meer inzicht te geven in de efficiency van de eigen ondersteunende organisatie en de daarbij behorende bedrijfsvoering. Tevens worden  verbetermogelijkheden aangedragen. Daarnaast helpt de scan om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van het management aan het bestuur of de Raad van Toezicht. Uitgebreide informatie over deze organisatiescan vindt u in onze brochure 'Efficiency Monitor'

Efficiency Monitor Jaarboek
In de afgelopen periode hebben meer dan veertig besturen met ruim 700 scholen van verschillende samenstelling en grootte deelgenomen aan de Anculus Efficiency Monitor. De deelnemende onderwijsbesturen weten inmiddels waar ze staan in vergelijking tot hun collega’s, welke verbeteringsmogelijkheden er bestaan en hoe zij schaalvoordelen gaan benutten. De belangrijkste thema’s en conclusies zijn gebundeld in dit jaarboek. U kunt hier een samenvatting lezen uit het rapport.

Interesse?
Wilt u deelnemen aan de Efficiency Monitor, een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie over het onderwerp? Neem dan nu contact op via info@anculus.nl of via 040-2462357