Facilitair beleid

Het formeren van facilitair beleid is nieuw voor veel onderwijs- en kinderopvangorganisaties. Een professionele facilitaire organisatie is een bittere noodzaak om de aandacht gericht te houden op het primaire proces 'onderwijs en opvang'. Toch wordt dit te vaak gezien als een bedreiging voor de bewegings- en beleidsvrijheid.

Anculus kan u helpen bij het opstellen van facilitair beleid. Hiervoor wordt specifiek voor uw organisatie gekeken naar de rol van de facilitaire organisatie. Hoe zijn de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken verdeeld? De volgende stap is het analyseren van deze verschillende rollen. In hoeverre moeten deze binnen de eigen organisatie uitgevoerd worden en in hoeverre kan men hierin ontzorgd worden. Op welke manier wordt vervolgens de kwaliteit en performance bewaakt?

De effectiviteit van het facilitair beleid is mede afhankelijk van het draagvlak bij de medewerkers. Om deze reden betrekt Anculus de organisatie en belanghebbenden bij het tot stand komen van het beleid. Met een werkgroep wordt het beleid vertaald naar de werkvloer. Daarnaast ondersteunen wij organisaties desgewenst bij de implementatie van het nieuwe beleid.