In- en uitbesteden

Primair Onderwijs
Het analyseren van de ondersteunende organisatie kan leiden tot vraagstukken met betrekking tot het inrichten van de organisatie, zowel organisatiebreed als specifiek voor een organisatieonderdeel. Hierbij kunt u denken aan het in- of uitbesteden van organisatieonderdelen, inrichting van uw onderwijsondersteunende organisatie, innovatieve strategiebepaling en kwaliteit als resultaat. Hierbij wordt een analyse gemaakt op verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Wat zijn de voordelen, de risico’s en de kansen voor het schoolbestuur. Anculus begeleidt het bestuur door middel van analyse, discussie en reflectie naar besluitvorming passend bij uw specifieke organisatie. Tevens ondersteunt Anculus bij de daadwerkelijke implementatie van de uitkomst van de visieontwikkeling. Werken aan visie betekent het formuleren van een toekomstbeeld getoetst aan recente onderwijsontwikkelingen en steekhoudend voor de lange termijn. Verbonden aan de identiteit van uw organisatie met als inzet continue ontwikkeling voor uw organisatie. Uw organisatie draagt haar eigen ontwikkeling. Anculus zorgt voor expertise, vernieuwing, verbreding en verfrissing. Anculus heeft ruime ervaring op dit gebied en begeleidt vele onderwijsbesturen.