Inkoop en aanbesteden

Op basis van de aanbestedingswet zijn schoolbesturen verplicht opdrachten op het gebied van werken, leveringen en diensten in te kopen en/of aan te besteden volgens de daarvoor geldende kaders in de aanbestedingswet en de daaraan verbonden gids proportionaliteit. De wet kent vier vormen van aanbesteden te weten:

  • één op één
  • meervoudig onderhands 
  • Nationaal
  • en Europees

Anculus kan u ondersteunen bij alle voorkomende inkoop- en aanbestedingsvraagstukken. In overleg met u bepalen we een inkoopstrategie, met daarbij op basis van uw vraagstelling en de aanbestedingswet een bijpassende aanbestedingsvorm. Ook kijken we welke methodiek bij uw vraag past:

  • Traditioneel op basis van laagste prijs (mogelijk onder strikte voorwaarden)
  • Traditioneel op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)
  • Best Value Procurement (prestatie inkoop)

Naast kennis en expertise van de aanbestedingswet en aanbestedingstrategie beschikken wij over kennis van de diverse markten. Tevens beschikt Anculus over sterke inhoudelijke kennis van alle voorkomende werken, diensten en leveringen om te komen tot een gedegen programma van eisen of beoordeling van inschrijvingen, aanbod en risico- & kansendossiers. 

Wilt u meer weten over de kennis en mogelijkheden die Anculus uw organisatie kan bieden, neem contact met ons op via  040 2462357 of via info@anculus.nl

Voor informatie over wat de aanbestedingswet betekent voor uw organisatie klik op de volgende link voor onze brochure.