Onderhoudsplannen

Schoolbesturen zijn in de meeste situaties juridisch eigenaar van gebouwen en als goede huisvader verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid in de gebouwen. Daarnaast is het schoolbestuur volgens de 'Wet Primair Onderwijs' verantwoordelijk voor het binnenonderhoud volgens het 'binnenbuitenkant principe'. Vanuit deze verantwoordelijkheid (en vaak ook vanuit die van de accountant) worden meerjaren onderhoudsplannen opgesteld (MOP of MJOP). Vaak zijn de MOP’s of MJOP’s geduldige documenten die geen aansluiting hebben op de beschikbare financiële middelen vanuit de MI-bekostiging. Een huisvestingsmedewerker brengt dan vaak het plan terug naar de werkelijkheid door kritisch te kijken wat echt noodzakelijk is.

Dit kan ook anders.
Anculus maakt reële en betaalbare plannen door eerst samen met het bestuur (beperkt) onderhoudsbeleid op te stellen. Daarnaast werkt Anculus op basis van de RGD-richtlijnen volgens waarde vrije inspectie. Hierdoor wordt het mogelijk voorafgaand aan het opstellen van de MOP’s weloverwogen keuzes te maken. Met behulp van onze kapitalisatie kunnen de inkomsten en uitgaven getoetst worden op de lange termijn en kan indien nodig hierop het onderhoudsbeleid worden afgestemd.

Het opstellen van de MOP’s omvat de volgende onderdelen:

  • Meerjaren prognose met een scheiding tussen een gemeentelijk- en bestuurlijk deel.
  • Tweejaarlijkse herinspectie volgens de methode 'waarde vrije inspectie'.
  • (Bureau) actualisatie voor de tussenliggende jaren.
  • Het jaarlijks opstellen van een jaarplan.

Indien gewenst kan Anculus het volledige onderhoudsmanagement voor uw organisatie verzorgenDossierbeheer.   

Voordelig tarief voor onderhoudsmanagement
De interne bedrijfsprocessen van Anculus zijn  steeds efficiënter en doelmatigere ingericht. Dit heeft tot gevolg dat de tarieven voor enkele diensten verscherpt kunnen worden. Anculus vindt daarom dat een bijstelling van de tarieven recht doet aan de huidige problematiek in deze zware tijden. Daardoor heeft Anculus de tarieven afhankelijk van de schaalgrootte verlaagt. Anculus werkt hierbij met een gestaffeld tarief afhankelijk van de schaalgrootte. Anculus hanteert de volgende staffels:

> 10.000m2  bvo                                     standaard tarief * factor 1,04
Van 10.000m2 bvo tot 20.000m2 bvo         standaard tarief * factor 1
Van 20.000m2 bvo tot 27.000m2 bvo         standaard tarief * factor 0,93
Van 27.000m2 bvo tot 35.000m2 bvo         standaard tarief * factor 0,98
≥35. 000m2 bvo                                      standaard tarief * factor 0,84

Geïnteresseerd in een meer gedetailleerd aanbod?
klikt u dan hier en vul een aanvraagformulier in of bel naar
040-2462357 voor meer informatie.