Vastgoedadvies

Vastgoed is een zwaar onderschat strategisch middel.Vraag eens aan ouders en leerlingen waar zij bij het woord ‘school’ spontaan aan denken.Waarschijnlijk is dat in bijna alle gevallen het gebouw zelf, locatie, kleur, schoolplein, klaslokalen, sfeer, aula en zelfs geur. De huisvesting is het eerste visitekaartje en moet er perfect uitzien. Nieuwbouw heeft niet voor niets aantrekkingskracht en zet bestaand en verouderd vastgoed op achterstand. Goede huisvesting doet meer. Het ondersteunt de pedagogische en onderwijskundige visie. Aard, intensiteit en duur van het gebruik veranderen sterk en het gebouw moet hierin mee.

Het ideaalbeeld is een ‘echte’ brede school, die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat open is. Waar opvang en onderwijs geïntegreerd zijn. Waar talloze andere activiteiten voor kinderen, ouders en buurtbewoners plaatsvinden, afhankelijk van de behoeftes in de wijk. Een gemiste kans in veel brede scholen is het niet doorvoeren van gezamenlijk beleid naar het ruimtegebruik. Te vaak zien we afgebakende domeinen van afzonderlijke partners.

Wat kan Anculus voor u betekenen?
Anculus adviseert en ondersteunt organisaties met onder andere de volgende diensten:

  • Vastgoedscan
  • Vastgoedbeleid
  • MOP
  • Vastgoedbeheer
  • Programma van Eisen  
  • Inrichting vastgoed organisatie

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de dienstverlening vastgoedbeheer dan kunt u contact opnemen op 040-2462357 of via info@anculus.nl