Meerjaren onderhoudsplan

Schoolbesturen in het VO en PO zijn in de meeste situaties juridisch eigenaar van gebouwen en als goede huisvader verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid in de scholen. Schoolbesturen zijn volledig verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gebouwen. De gemeente voorziet slechts in nieuwe huisvestingsvoorzieningen. Vanuit deze verantwoordelijkheid en zoals opgenomen in de verordening onderwijshuisvesting dient het schoolbestuur te beschikken over een meerjarenonderhoudsplan (MOP). Het MOP is gebaseerd op de staat van het onderhoud van de gebouwen en moet actueel zijn. Een actueel MOP wordt vaak ook geëist door de accountant als onderbouwing van de (dotatie)voorziening.

Vaak is het MOP een geduldig document dat geen aansluiting heeft op de beschikbare financiële middelen vanuit de MI-bekostiging. Een huisvestingsmedewerker brengt het plan terug naar de werkelijkheid door jaarlijks kritisch te kijken wat echt noodzakelijk is.

Dit kan ook anders. Anculus maakt reële en betaalbare plannen door eerst samen met het bestuur onderhoudsbeleid op te stellen. Daarnaast werkt Anculus op basis van de NEN 2767 norm volgens waardevrije inspectie. Hierdoor wordt het mogelijk voorafgaand aan het opstellen van het MOP weloverwogen keuzes te maken. Bijvoorbeeld over ambities voor duurzaamheid en een volgorde van prioriteiten. Met behulp van onze kapitalisatie toetsen we de inkomsten en uitgaven op de lange termijn en kan indien nodig het onderhoudsbeleid hierop worden afgestemd.

Het opstellen van de MOP’s omvat de volgende onderdelen:

  • Meerjaren prognose met een scheiding tussen een binnenkant en buitenkant deel en desgewenst afzonderlijk het klein technisch onderhoud door de congiërge
  • Tweejaarlijkse herinspectie volgens de conditiemeetmethode 'waarde vrije inspectie' NEN 2767
  • Indien gewenst inmeten van gebouwen volgens NEN 2580
  • (Bureau) actualisatie voor de tussenliggende jaren
  • Het jaarlijks opstellen van een jaarplan met begroting

Indien gewenst kan Anculus het volledige onderhoudsmanagement voor uw organisatie verzorgen.

Voordelig tarief voor onderhoudsmanagement
Anculus streeft vanuit haar visie en missie naar steeds betere effectiviteit en doelmatigheid. Zo brengen wij schoolbesturen samen om aan de achterkant samen te werken zonder dat men daar direct iets van merkt in de besluitvorming en snelheid van de processen. Dit heeft tot gevolg dat Anculus processen efficiënter in kan richten, wat doorgerekend wordt in de tarieven.

Anculus heeft inmiddels al diverse collectieven van meerdere besturen in één regio gecreëerd.

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening omtrent MOP's en/of in onze samenwerkingscollectieven?
Neem vrijblijvend contact op voor informatie, een afspraak of samenwerkingsvoorstel via info@anculus.nl of via 040-2462357