Nieuws

Overmaat gebouwoppervlakte t.o.v. bekostigingsnorm van 30% geen uitzondering.

Het probleem krimp is niet langer beperkt tot enkele provincies maar komt nu overal in het land voor.Dalende leerlingenaantallen hebben voor schoolbesturen de meest directe gevolgen op het financiële en personele vlak. Maar wat zijn de effecten op huisvesting en de gebouwexploitatie? Anculus doet onderzoek naar knelpunten die ontstaan door onder andere leegstaande gebouwdelen en een terugloop van inkomsten voor gebouwonderhoud. Voor schoolbesturen zijn deze inzichten cruciaal om tijdig in te kunnen grijpen.

Uit de eerste onderzoekresultaten blijkt dat een totale overmaat van werkelijke gebouwoppervlakte ten opzichte van de bekostigingsnorm van 30% per bestuur geen uitzondering is. Vanuit onderwijskundig oogpunt is te krap gehuisvest zijn niet wenselijk. Vanuit de exploitatie is te ruim gehuisvest zijn niet te betalen. Een vierkante meter gebouw “kost” gemiddeld ongeveer 50 euro. Voor een schoolbestuur met 10 gebouwen loopt dit gemakkelijk op naar 200.000 euro per jaar. Alleen aan lasten ten gevolge van overmaat. Zonder actie neemt dit bedrag de komende jaren alleen maar verder toe.

Kansen voor schoolbesturen liggen er door de krimp op schoolniveau nauwkeuriger te beschouwen. We zien dat de krimp doorgaans binnen een bestuur onevenredig verdeeld is. Sommige scholen groeien wel of hebben minder last van de krimp dan andere. Voor een gedegen huisvestingsstrategie is het noodzakelijk eerst per locatie goed te kijken naar de mogelijkheden. Leg deze vervolgens op bestuurs- en gemeenteniveau naast elkaar. Dit voorkomt dat een organisatie zich in eigen voet schiet door de krimp van één school ‘op te lossen’, maar het probleem in werkelijkheid verschuift naar een andere school.

Soms is een oplossing als verhuur of medegebruik van partners als kinderopvang en buitenschoolse opvang voldoende om (voorlopig) uit de problemen te geraken. Maar hoeveel vierkante meters moeten dan verhuurd worden? Voor hoe lang en tegen welke vergoeding? Welke spelregels hanteert de gemeente? Vaak zullen deze maatregelen op de langere termijn niet afdoende blijken het pijnpunt structureel aan te pakken. Voor een bestuur is het noodzakelijk dit tijdig te signaleren en een lange termijn beleid te ontwikkelen waarin rigoureuze oplossingen zoals fusie of afstoten van locaties worden overwogen. Vooral omdat dit langdurige processen zijn die zowel politiek als maatschappelijk gevoelig liggen. 


|


Ook deelnemen?
In totaal nemen nu al 220 scholen, verdeeld over het land, deel aan het onderzoek. Hoe meer besturen deelnemen hoe representatiever de steekproef van het onderzoek. Anculus is daarom nog op zoek naar deelnemers. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek meldt u dan aan via deze link.

Anculus is zich bewust van de werkdruk waar u mee te maken heeftd en de hoeveelheid vragen die u met regelmaat krijgt, daarom willen wij het u zo eenvoudig mogelijk maken. In het aanmeldformulier kunt onder ‘opmerkingen’ aangeven als u het op prijs stelt als Anculus de gegevens bij uw administratiekantoor en onderhoudsmanagementbureau opvraagt. Anculus neemt dan contact met u op voor een machtiging. Dit scheelt u tijd en maakt deelname aan het onderzoek toch mogelijk.  
 Anculus is zich bewust van de werkdruk die u heeft en de hoeveelheid aan vragen die u met regelmaat krijgt, daarom willen wij het u zo eenvoudig mogelijk maken. In het aanmeldformulier kunt onder ‘opmerkingen’ aangeven als u het op prijs stelt als Anculus de gegevens bij uw administratiekantoor en onderhoudsmanagementbureau opvraagt. Anculus neemt dan contact met u op voor een machtiging. Dit scheelt u tijd en maakt deelname aan het onderzoek toch mogelijk.   Anculus is zich bewust van de werkdruk die u heeft en de hoeveelheid aan vragen die u met regelmaat krijgt, daarom willen wij het u zo eenvoudig mogelijk maken. In het aanmeldformulier kunt onder ‘opmerkingen’ aangeven als u het op prijs stelt als Anculus de gegevens bij uw administratiekantoor en onderhoudsmanagementbureau opvraagt. Anculus neemt dan contact met u op voor een machtiging. Dit scheelt u tijd en maakt deelname aan het onderzoek toch mogelijk.  
Nieuws archief