Nieuws

De nieuwe Aanbestedingswet: eerlijk voor iedereen

De nieuwe Aanbestedingswet staat al een tijd op de planning. Het eerste wetsvoorstel stamt uit 2010. De oorsprong ligt in de Europese regelgeving die een eind moest maken aan het onderhands gunnen van grote opdrachten. Vaak was hierbij sprake van vriendjespolitiek en willekeur.

Ook in Nederland werden deze praktijken in 2002 pijnlijk zichtbaar in diverse bouwfraudezaken. Er kwam niet alleen aan het licht dat bouwbedrijven onderling opdrachten verdeelden, er bleek ook dat in een aantal gevallen ambtenaren gefêteerd of regelrecht omgekocht werden om een grote opdracht gegund te krijgen.

De Europese aanbestedingsregels hebben hier een halt aan toe kunnen roepen. Objectiviteit, transparantie en non-discriminatie staan hoog in het vaandel. Een ongewenst neveneffect is echter dat vooral de grote ondernemingen met de opdrachten aan de haal gingen. De nieuwe wet voorziet in meer en eerlijke kansen voor het MKB op een overheidsopdracht.

Gevolgen
Met de nieuwe Aanbestedingswet wordt het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), dat voor uw organisatie van toepassing is, ingetrokken. Dit geldt ook voor de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden (Wira) en de raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen.

Ook voor u heeft de nieuwe Aanbestedingswet dus gevolgen. Daarom gaan wij u de komende weken informeren over de consequenties voor uw organisatie wat betreft het aanbestedings- of inkoopbeleid.

Heeft u nu al vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Nieuws archief