Nieuws

Nieuwe Aanbestedingswet, nieuw inkoopbeleid

Vanaf 1 april dit jaar wordt de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Deze vervangt de huidige Raamwet EEG-voorschriften en de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden (Wira). Daarnaast vergroot de nieuwe wet de reikwijdte van de aanbestedingregels, waardoor deze ook betrekking hebben op alle opdrachten (aankopen) die worden aangegaan door overheden en  semi-overheden onder het drempelbedrag voor Europese aanbesteding.

Werken zoals nieuwbouw, uitbreiding, verbouw en renovatie die uitkomen onder het drempelbedrag vallen in beginsel onder het ARW 2012. In dit reglement zijn de toe te passen procedures vastgelegd. De regelgeving voor leveringen en diensten onder het drempelbedrag is terug te vinden in de Aanbestedingswet.

De belangrijkste grondslag van de nieuwe Aanbestedingswet is dat alle opdrachten op basis van objectieve gronden moeten worden gegund. De wet voorziet ook in de rechtsbescherming van ondernemers om een eerlijke kans te krijgen om een opdracht te kunnen verwerven.

Verstrekkende gevolgen

Wat betekent dit concreet voor u? Vooraf aan iedere keuze die u maakt, moet vaststaan welk type aanbestedingsprocedure wordt gebruikt en welke ondernemers u toelaat tot de procedure. Hierbij gelden de algemene grondbeginselen van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie. Indien een ondernemer dit vraagt, moet u als aanbestedende dienst uw keuze schriftelijk en duidelijk motiveren.

Als u een opdracht verstrekt zonder dat u de juiste procedure heeft doorlopen, kan via het kantongerecht vernietiging van de opdracht worden gevraagd. Het gevolg is dat u de opdracht opnieuw moet aanbesteden. Als een opdracht door de rechtbank wordt vernietigd, bent u echter niet automatisch vrij van verplichtingen aan de leverancier die u eerst gekozen heeft, met alle vervelende gevolgen vandien.

Inkoopbeleidsplan biedt uitkomst

Het nauwkeurig opvolgen van de nieuwe wet is dus van het grootste belang, maar dit brengt wel een enorme bureaucratische rompslomp met zich mee. Dit is gelukkig te ondervangen door een strategisch inkoopbeleidsplan dat aansluit bij de nieuwe wet- en regelgeving. In een dergelijk plan legt u vast hoe uw organisatie handelt bij diverse inkoopsituaties en waarom. Daarnaast geeft het inkoopbeleid de organisatie inzicht en handvatten hoe zij om kan gaan bij de keuze van een opdrachtnemer die hoort bij de betreffende dienst, levering of werk. De aanbesteding van uw schoonmaak vergt bijvoorbeeld een andere strategie dan die om te komen tot een architect.

Kortom: een goed doordacht inkoopbeleid levert u veel op. U voorkomt bureaucratie enerzijds en de ongewenste gevolgen van verkeerd aanbesteden anderzijds. Wilt u hierover meer weten? Neem gerust contact met ons op!
Nieuws archief