Nieuws

Effecten professioneel aanbesteden groter dan vaak gedacht

De nieuwe Aanbestedingswet per april van dit jaar brengt veel verwarring teweeg als het gaat om de drempelbedragen voor de toe te passen aanbestedingsprocedure. Het doel om onder de aanbestedingsnormen te blijven is nog steeds veelgehoord. Terwijl professioneel inkopen kansen oplevert in deze economisch lastige tijden voor het primair onderwijs en de kinderopvang. De praktijk leert dat een schoolbestuur met tussen de drieduizend en vierduizend leerlingen de jaarlijkse uitgaven al snel met €500.000,= kan reduceren!

De besparing ontstaat allereerst door lagere prijzen bij de dienstverleners. De marktwerking heeft natuurlijk een gunstig effect op de tarieven. Ondernemers zijn steeds kritischer naar de eigen organisatie om meer doelmatig en efficiënt te werken waardoor de kostprijs daalt. Daarnaast hebben innovaties een gunstig effect. Een goed voorbeeld is digitale factuurverwerking. Dat levert een reductie van de uitgaven op van 15 à 20 procent in het contract met het administratiekantoor. Hierbij is de eigen interne verlichting van de administratieve last nog niet meegenomen. Uw administratief medewerker welke in het verleden de facturenoverzichten maakte kan nu de aandacht verleggen of wellicht meer schoolse of bovenschoolse ondersteuning bieden.

Voor u als opdrachtgever is het belangrijk om per inkooponderdeel zorgvuldig na te gaan hoe de interne handelingskosten en administratieve lasten kunnen verminderen. Hogere interne efficiency kan in veel situaties – mits goed doordacht – eenzelfde besparing opleveren als het te behalen aanbestedingsvoordeel door marktwerking. Door heldere keuzes bereikt u bovenop de eerder genoemde besparing een uitgavenreductie van €200.000,= tot €400.000,=. En u realiseert gelijktijdig een hogere professionaliteit.

Een kans ligt er dan ook in het benutten van de aanbestedingsregels om een professionaliseringsslag te maken. Ten aanzien van de externe diensten en leveringen alsook ten aanzien van de interne werkwijze. De eigen bedrijfsprocessen moeten altijd centraal staan om het primaire onderwijsproces zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Benieuwd welke mogelijkheden er zijn voor uw organisatie? Neem contact met ons op voor een inkoopscan. Met deze gratis scan ziet u wat voor besparing professioneel aanbesteden met zekerheid voor uw organisatie kan opleveren. Bent u ook benieuwd naar de verbetermogelijkheden voor de interne efficiency? Vraag dan naar onze organisatiescan. Wij komen graag bij u langs voor een geheel vrijblijvend gesprek.

 
Nieuws archief