Nieuws

Haal meer uit uw inkoop

De zomervakantie is achter de rug en de begrotingsrondes gaan weer van start. Door de krimp van het aantal leerlingen en stijgende kosten staan veel organisaties voor een enorme uitdaging. Wellicht moet ook u op zoek naar een reductie van de uitgaven om de inkomsten en uitgaven in balans te houden.

Misschien is inkoop een van de onderdelen waar u aan denkt om de balans in de begroting terug te krijgen. Dat inkoop kan lonen is bewezen. In de huidige markt levert opnieuw inkopen van leveringen en diensten gemiddeld 10 tot 15 % besparing op.

Professioneel aanbesteden

Maar wilt u echt rendement halen uit de inkoop dan is professioneel aanbesteden het beste alternatief. Bij het opnieuw inkopen is het uitgangspunt dat u terug krijgt wat u heeft met een betere prijs-kwaliteitsverhouding. Bij een professionele aanbesteding kijken we daarnaast ook kritisch naar de vraagstelling. Hierbij worden interne werk- en bedrijfsprocessen tegen het licht gehouden met als doelen efficiencyverbetering en een hogere doeltreffendheid.

Bij diensten is een belangrijke afweging voor je gaat inkopen: wat doen we zelf en wat besteden we uit? Het is van belang dat er geen gedeelde verantwoordelijkheden bestaan en dat uw eigen organisatie de rol van opdrachtgever goed kan vervullen door in regie te blijven en overzicht te houden. Als dit alles duidelijk is, ontstaat een heldere vraagstelling en kan een gedegen programma van eisen worden opgesteld als basis voor de aanbesteding.

Resultaten

Anculus is dé aanbesteder voor het primair onderwijs. Vanaf onze oprichting in 2006 zijn we actief op het gebied van aanbesteden en hebben al vele mooie resultaten in kwaliteit en prijs geboekt. Daarnaast hebben we innovaties in de diverse markten teweeg gebracht door onze klantspecifieke wijze van inkoopbegeleiding. Wij besteden aan vanuit kennis van de inhoud en de markt. Of het nu gaat om schoonmaak, vastgoed, ICT, administratieve diensten of onderwijsbegeleiding: Anculus heeft gedegen kennis en ervaring op het specifieke onderwerp in huis. De gemiddelde (jaarlijkse) uitgavenreducties welke we in het afgelopen jaar realiseerden aan de hand van aanbestedingstrajecten met voorafgaand advies zijn:

  • Schoonmaak   0 tot 15%
  • ICT   20 tot 40%
  • Leermiddelen   15 tot 25%
  • Administratie   20 tot 50%
  • Bedrijfsgezondheidszorg   10 tot 15%
  • Afdrukapparatuur   30 tot 60%
  • Afval   20 tot 40%
  • Leerling volgsystemen   10 tot 30%
  • Vastgoed   10 tot 25%

 sssssResultaten uit het verleden geven uiteraard geen garantie voor de toekomst. Maar ze zeggen zeer zeker iets over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Gratis inkoopscan

Anculus verzorgt aanbestedingen voor alle in het primair onderwijs voorkomende onderwerpen conform de Aanbestedingswet 2012. Anculus staat garant voor een zorgeloos proces en procedure waarin u en uw organisatie worden ontzorgd. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn in uw specifieke situatie? Vraag onze gratis inkoopscan aan!
Nieuws archief