Nieuws

Schoolbesturen lopen leeg op hun energierekening

Veel bestuurders en schooldirecties hebben zich erbij neer gelegd. Ondanks het gunstige inkoopklimaat voor energie lopen de energie uitgaven behoorlijk uit de pas met de bekostiging. Bij de laatste evaluatie van het programma van eisen voor de MI-vergoeding bleek het verschil tussen inkomsten en uitgaven 25 %. Ook blijkt in de praktijk dat alle maatregelen rond frisse scholen de energierekeningen verder omhoog drijven. Dat naast de extra kosten voor onderhoud van de installaties en dergelijke. Met alleen scherp inkopen redt u het niet. Tijd voor actie!

Volgens de Wet milieubeheer moeten schoolbesturen met scholen met een bepaald verbruik verplicht activiteiten uitvoeren om hun energieverbruik terug te dringen. De wettelijke verplichting geldt indien een school per aansluiting jaarlijks 50.000 kWh elektra verbruikt of 25.000 m3 aardgas (of 800GJ stadsverwarming). Het doel van de wet is het in de bedrijfsvoering van organisaties borgen van de verantwoordelijkheid om zuinig om te gaan met energie. Uw bestuur zal dus zelfstandig aan de slag moeten met het realiseren van energiebesparende maatregelen.

Ook hier geldt: meten = weten

De eerste stap op weg naar energiebesparing is het meten van het energieverbruik. Door de komst van de zogenaamde slimme meters is het verbruik tot op een kwartier nauwkeurig te analyseren. Wat is het verbruik tijdens schooltijden? Wat is het verbruik als de school dicht is? De schooldirectie heeft een belangrijke opvoedende rol om te komen tot besparing door gedragsverandering. Want gedragsverandering alleen kan al 10 tot 20 % schelen.

Anculus ontwikkelde een applicatie specifiek gericht op energiebeheer en energiemanagement. Dit webportaal kan uw houvast zijn bij het nakomen van uw wettelijke plicht. Met heldere managementinformatie komt u aan het stuur te zitten van energiebesparing. Duurzaamheid krijgt daarmee een vaste plaats in uw organisatie.

Energiescan

Het webportaal is gevuld met een grote hoeveelheid meetgegevens van basisscholen, multifunctionele accommodaties en voortgezet onderwijs scholen. Hiermee is het mogelijk een benchmark uit te voeren over het verbruik. Welke gebouwen zijn het meest energie verslindend? Vervolgens is het raadzaam een energiescan uit te laten voeren. Hierin staan geschikte technische maatregelen om het energieverbruik substantieel te reduceren. Maatregelen met een korte terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben de voorkeur. Maatregelen met een langere terugverdientijd vragen een hogere investering maar leveren vaak wel een grotere energiereductie op. Om te komen tot een energieneutraalgebouw moet ook gekeken worden naar energieopwekkende maatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen of warmte kracht koppeling.

We horen u denken: Prachtig plan, maar deze investeringen zijn door onze organisatie niet te dragen. Sterker nog, we mogen pas na de intreding van de doordecentralisatie zelf investeren in onze gebouwen. Dit hoeft uw organisatie niet te weerhouden! Inmiddels is duurzaamheid een van de weinige onderdelen waar banken en investeringsmaatschappijen graag geld in steken. Op deze manier is het mogelijk om investeringen voor te laten financieren en deze terug te betalen met de besparing door de reductie van het energieverbruik. Op termijn kunt u werken naar een energieneutraal gebouw met ‘nul’ investering.

Wilt u meer informatie over energiebeheer en energiebesparing? Neem direct contact met ons op en vraag vrijblijvend de dienstverleningsbrochure aan voor het PO of VO.
Nieuws archief