Nieuws

Energie inkoopcollectief gemist? Stap nu in!

Veel schoolbesturen sloten zich de afgelopen periode aan bij aanbestedingscollectieven zoals Energie voor scholen of  het Energie inkoopcollectief van Anculus. Deze tenders zijn in een afrondende fase. Ongetwijfeld zijn er schoolbesturen die door omstandigheden de boot hebben gemist of deze even hebben afgehouden.

Direct na de jaarwisseling start Anculus opnieuw met een collectieve tender voor de inkoop van elektriciteit en gas. Mede namens enkele collega schoolbesturen zoeken we nog naar extra deelnemers. Intekenen hiervoor kan tot 15 januari aanstaande.

Heeft u niet de menskracht om alle informatie aan te leveren, dan zijn wij graag bereid uw organisatie te ontzorgen door de benodigde facturen (eindafrekeningen) op te vragen bij uw administratiekantoor en de gegevens te analyseren en te verwerken.

Als uw huidige contract nog doorloopt of als er binnen uw organisatie meerdere contracten met verschillende doorlooptijden zijn, hoeft dat geen belemmering te zijn om in te stappen. Het nieuwe contract zal hier rekening mee houden en naadloos op aansluiten.

Voor meer informatie, onze tariefstelling en contractvoorwaarden: Mail naar info@anculus.nl of bel naar 040-2462357. U ontvangt van ons een geheel vrijblijvend voorstel voor deelname.
Nieuws archief