Nieuws

Ziekteverzuim uit de pas

Het ziekteverzuimpercentage in het primair onderwijs is hoog: gemiddeld 6,5 % voor onderwijzend personeel en 7 % voor onderwijsondersteunend personeel in 2012. Het voortgezet onderwijs heeft een gemiddeld verzuim van 5 %, gelijk aan het gemiddelde verzuimcijfer voor de totale onderwijssector. Ter vergelijking, in de commerciële sectoren ligt het verzuimcijfer tussen de 2 % en 5 %. Ook de duur van het verzuim ligt in het primair onderwijs fors hoger dan in het voorgezet onderwijs. Een gemiddelde verzuimduur van bijna 22 dagen ten opzichte van 12,5 dagen.

Na een jarenlange daling geldt met name voor het onderwijzend personeel sinds 2010 weer een toename van het verzuimpercentage. Belangrijke factoren zijn de hoge werkdruk en prestatiedruk. Een zorgwekkende ontwikkeling wetende dat de druk op de onderwijsbudgetten toch al hoog is. 1 % daling of stijging van het verzuim staat in de primair onderwijs sector gelijk aan € 82 miljoen lagere of hogere uitgaven per jaar. In de voortgezet onderwijs sector is dit € 57 miljoen.

Onderzoek van DUO laat zien dat meer dan 40 % van de docenten in het primair en voortgezet onderwijs de werkdruk onacceptabel hoog vindt. Niet lesgevende taken zoals vergaderingen en dergelijke, de beperkte mogelijkheden om de eigen werkzaamheden in te kunnen plannen en vorm te geven en de wijze waarop leiding wordt gegeven op de school vormen de top drie van werkdruk verhogende aspecten.

Langdurige hoge werkdruk kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten. Twee vijfde tot bijna de helft van de leraren die vallen in de risicogroep heeft gezondheidsklachten die vermoedelijk mede door het werk komen. Het hoge percentage burn-outs in het onderwijs geeft aan dat aandacht voor werkdruk en aanpak van het verzuim noodzakelijk is. Hoog tijd dus voor professioneel georganiseerde bedrijfsgezondheidszorg. Maar hoe?

Iedere organisatie mag de bedrijfsgezondheidszorg ofwel arbozorg zelf regelen, mits zij samenwerkt met een geregistreerde bedrijfsarts voor verzuimbegeleiding. Dit geeft veel vrijheid, maar brengt ook verantwoordelijkheden en vragen met zich mee. Welke werkzaamheden doen we zelf en welke besteden we uit? Welke incidentele werkzaamheden nemen we af? Enzovoorts. Antwoorden zijn te vinden in een projectmatige aanpak van de inkoop van de bedrijfsgezondheidszorg. In het project staan de wensen en behoeften van uw organisatie centraal en niet het aanbod van de arbodienstverlener. Uitgangspunt is het vertalen van uw wensen en behoeften naar meetbare criteria om de markt mee te bevragen. Organisatie-specifieke maatregelen en beleid, zoals verzuimbeleid, zijn van belang bij het vormgeven van deze criteria.

Steeds meer onderwijsorganisaties stappen over van verzuimaanpak via het medisch model naar verzuimaanpak via het gedragsmodel. Dit leidt ertoe dat partnerschap en duurzame samenwerking steeds belangrijker zijn bij de selectie van een arbodienstverlener. Dit vraagt om een andere benadering van de markt. De nieuwe dienstverlener zal adviserend, signalerend, evaluerend, ontwikkelingsgericht en proactief moeten optreden. Hij zal de bedrijfsfilosofie van uw organisatie moeten begrijpen en uitdragen in het handelen en in de gekozen werkwijzen.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom ziekteverzuim zijn in de praktijk niet altijd scherp gesteld. Opgestelde werkprocedures en afspraken moeten worden nageleefd. Met een kritische analyse van de bestaande situatie krijgt u inzicht in het huidige contract, de kosten en de omvang van de dienstverlening. Ook krijgt u inzicht in de (on)tevredenheid over de dienstverlening en de diverse keuzemogelijkheden. Naast inzicht biedt deze analyse een handvat voor de inkoop.

Wilt u meer informatie over de inrichting van uw bedrijfsgezondheidszorg of een eventuele aanbesteding hiervan? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.
Nieuws archief