Over Anculus

Anculus is opgericht in 2006 en vanaf het begin een autoriteit op het gebied van ondersteunende diensten in onderwijs en kinderopvang. Vragen over huisvesting en facilitaire dienstverlening zijn voor veel opdrachtgevers geen kerntaak, terwijl het bij Anculus ons vak is.

Betekenis
Anculus komt van het Latijnse woord anculare, wat helpen betekent, of vrij vertaalt: dienstverlenen. We helpen onderwijs- en kinderopvangorganisatie bij de verdere professionalisering van de ondersteunende organisatie. 

Wij ontzorgen uw organisatie
Naast adviseren over kunnen wij uw organisatie ontzorgen door beheertaken over te nemen. De Organisaties zijn vaak te klein om de beheertaken zelf te organiseren met goed personeel dat vakinhoudelijke kennis heeft. Anculus richt haar dienstverlening zo in dat zij functioneert als staforganisatie van de betreffende opdrachtgever.

Wij hechten veel waarde aan draagvlak voor gekozen oplossingen. Communicatie is het sleutelwoord voor een vloeiend procesverloop. We gaan niet in de laatste plaats voor efficiencyverbetering. Besparing zonder kwaliteitsverlies levert direct extra budget op voor het primaire proces.