Onze missie

Anculus wil een autoriteit zijn op het gebied van vastgoed en facilities voor het onderwijs en de kinderopvang. 

Anculus heeft zich ten doel gesteld organisaties te ondersteunen bij verdere professionalisering door het verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen vanuit efficiency en doeltreffendheid.
Daarnaast ontzorgt Anculus organisaties in haar beheertaken. Waar eigen mogelijkheden ontbreken binnen de organisatie neemt Anculus de (integrale) verantwoordelijkheid over. 

 

Anculus zorgt dat zoveel mogelijk financiele middelen ingezet kunnen/worden voor het primaire proces "onderwijs"

 

We zijn bovendien een kenniscentrum dat onderzoek doet naar knelpunten en kansen in de sectoren. We streven naar goede inhoudelijke en creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken, waarbij we gebruik maken van onze sterke vakinhoudelijke en juridische kennis.