Waar staan wij voor?

Onderwijs: de belangrijkste maatschappelijke instelling. Gericht op jeugd en dus op de toekomst. De doelstelling is optimale opleiding op maat voor ieder individu. Onderwijs en ook kinderopvang dragen steeds meer bij aan opvoeding. We leven in een steeds complexere samenleving, die hoge eisen stelt. Scholen kampen permanent met te krappe budgetten. En ondanks de belofte van deregulering, komen er steeds meer en hogere eisen vanuit de overheid.

Lumpsumbenadering en doordecentralisatie werken schaalvergroting in de hand. Hierdoor stijgt de bemoeienis van onderwijsorganisaties met hun vastgoed en met hun ondersteunende diensten. Ook groeit de omvang van de budgetten voor het beheer evenredig. Professioneel beheer als een nieuwe uitdaging. Anculus zet haar expertise en capaciteit in. Onderwijs- en kinderopvangorganisaties realiseren door onze inbreng een verbeterde performance. Verhoogde effectiviteit en efficiency. En daardoor meer middelen voor de kerntaak. Daar is het ons om te doen!