Ancus

Anculus streeft naar openheid en dialoog. Een belangrijke rol is weggelegd voor ons kwartaalmagazine Ancus. Ancus bericht over recente ontwikkelingen binnen de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Zowel op het gebied van vastgoed, facilities, beheer en bedrijfsvoering als op het gebied van klantrelaties. Beste praktijkvoorbeelden van collega's, verrassende ontwikkelingen en bevlogen bestuurders aan het woord.

Bent u werkzaam binnen het onderwijs of binnen de kinderopvang? Anculus verzendt de Ancus kosteloos aan medewerkers van onderwijs- en kinderopvangorganisaties. Aan- en afmeldingen? Interessant nieuws voor de Ancus? Misschien wilt u reageren? Wij zijn benieuwd: info@anculus.nl
 
Download hier de eerdere uitgaven:


2012
In Ancus 17 onder meer: 'Benchmarken om te leren'
In Ancus 16 onder meer: 'Onderzoek effecten krimp op huisvesting'

2011

In Ancus 15 onder meer: 'Stroomlijnen facilitaire proces' 
In Ancus 14 onder meer: 'Anculus viert feest'
In Ancus 13 onder meer: 'Waarom aan de slag met reprobeleid?'

2010
In Ancus 12 onder meer: 'Delta zet inkoop naar haar hand'.

2009
In Ancus 11 onder meer: 'Energiebeleidsplan als kompas'.
In Ancus 10 onder meer: 'Tussen sloperskogel en duurzaamheid'.

2008
In Ancus 9 onder meer: 'Meer profijt van onderwijsvastgoed'.
In Ancus 8 onder meer: 'PPS geen wonderolie scholenbouw'.
In Ancus 7 onder meer: 'Schoolgebouw: kom van je eiland!'.
In Ancus 6 onder meer: 'PO: van onderhuurder naar huisbaas'.

2007
In Ancus 5 onder meer: 'Energieverbruik, last of lust?'.
In Ancus 4 onder meer: 'Speurtocht naar profijt opschaling'.
In Ancus 3 onder meer: 'ICT in het onderwijs: balans in zicht?'.

2006
In Ancus 2 onder meer: 'Angst voor Europese aanbestedingen?'.
In Ancus 1 onder meer: 'Van inkoopplan naar besparingen'.