Gebouwbeheer

Kennisuitwisseling, discussie, dialoog, best practices uit de sector, innovatie of experimenten. Het is onmisbaar om de beroepspraktijk naar een hoger plan te brengen. Door publicaties in vakbladen draagt Anculus hieraan bij. 

2011
Nummer 6: 'Huisvesting passend bij buurt'

Nummer 4: 'Prettig een groot gebouw, maar wat kost dat?'
Nummer 3: 'Op tijd kleur bekennen'
Nummer 2: 'Klimaat in balans'
Nummer 1: 'Conditiemeting voor betaalbaar onderhoudsbeleid'