Vastgoedbeheer

Primair en voortgezet onderwijs
Professioneel vastgoedbeheer vraagt om kennis van gebouwen en techniek, van bouw en arboregelingen, specifieke kennis van de 'Wetten Primair en Voortgezet Onderwijs' en de huisvestingsverordeningen, kennis van exploitatielasten maar ook kennis van de inkomstenbronnen. Daarnaast vraagt vastgoedbeheer om goed onderhoudsbeleid met visie op de toekomstwaarde van de individuele gebouwen, heldere procedures en een strakke regie op een goed gebalanceerd beleid op techniek en financiën.Er wordt hierdoor veel gevraagd van een vastgoedbeheerder.

Wat kan Anculus voor u betekenen?
Anculus heeft al deze kennis geborgd in haar organisatie en adviseert schoolbesturen en besturen van kinderopvangorganisaties op strategisch en tactisch niveau. Daarnaast managed Anculus processen op tactisch en operationeel niveau voor alle voorkomende vraagstukken en werkzaamheden in relatie tot onderwijshuisvesting en huisvesting voor kinderopvang. Afhankelijk van de vraagstelling kan Anculus de volledige zorg of een deel van de zorg van het vastgoedbeheer op zich nemen. Als Anculus het volledige vastgoedbeheer verzorgt zal zij opereren als onderdeel van de (staf)organisatie. Hierbij kan een deel van de werkzaamheden uitgevoerd worden vanaf het bestuurskantoor van de betreffende organisatie.  Anculus legt in dat geval direct en periodiek verantwoording af aan de algemene directie of het College van Bestuur.
Klik hier voor een overzicht van de dienstverlening.

Anculus kan ook delen van het vastgoedbeheer verzorgen hiervoor is het dienstenpakket gemoduleerd opgebouwd. Bestaande uit:

  • Opstellen onderhoudsbeleid
  • Meerjaren onderhoudsplannen (MOP)
  • Voorbereiding uitvoering preventief (planmatig) onderhoud.Zijnde: Het verzorgen van aanbesteding, coördinatie en controle op de uit te voeren werkzaamheden volgens het jaarplan voor het bestuurlijk en gemeentelijk deel inclusief administratieve afhandeling.
  • Service meldpunt Zijnde: Het centraal meldpunt voor geconstateerde gebreken en aanvragen technische aanpassingen, coördinatie en controle correctief onderhoud, calamiteiten en periodiek preventief onderhoud en het verzorgen van contractbeheer.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over vastgoedbeheer? Neem dan contact op via 040-2462357 of via info@anculus.nl.