""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
DE INKOOPSCAN

De steeds achterblijvende MI-bekostiging maakt het efficiënt inzetten van beschikbare middelen essentieel. Zodat zoveel mogelijk geld overblijft voor het primaire proces en daarnaast voldoende beleidsvrijheid behouden blijft. Dit vraagt om visie en om kennis voor de te volgen koers op het inkoopdomein. De inkoopscan van Anculus kan u hierbij helpen.

 

Lees meer over de Inkoopscan ››
DE PROJECTEN VAN ANCULUS

Een greep uit onze uitgebreide projectenportfolio, ziet u in onze interactieve tool. Per project vindt u hier een korte beschrijving.

Lees meer over de projecten ››
Klimaatwet & Klimaatakkoord

De Klimaatwet is sinds 10 juli 2019 van kracht en het klimaatakkoord is door het kabinet vastgesteld. Dit betekend dat we tot 2030 een reductie van 49% minder CO2-emissie gaan realiseren. Wat de effecten zijn voor het onderwijs lees je hier!

Lees meer over de klimaatwet ››